OM OSS

Historia

Tre sekel av välbefinnande!

Det vackra och imponerande brunnshotellet stod färdigt 1897 efter en intensiv uppbyggnadstid då brunnspark, brunnsskog, brunnsvillor, restauranger och badhus anlagts och uppförts. Ronneby Brunn blev landets ledande kurort och den svenska och internationella societeten levde brunnsliv med hälsosamt vatten och vackra omgivningar.

1907 inskrevs 2774 gäster varav 1192 i första klass. 1940 blev brunnsdrickandet alltmer omodernt och anläggningen arrenderades ut till RESO som satsade på turismverksamhet. 1959 brann trähotellet ned till grunden och efter en omfattande återuppbyggnad stod ett nytt och mycket modernt brunnshotell klart 1961. 10 år senare anlades en spännande tillbyggnad av hotellet i senaste arkitekturstil på Silverberget. Balkongerna på Silver Hill kom sedan i mitten av 1990 talet att byggas in och rummen anpassades till en modern resortanläggning.

Idag har det åter blivit modernt med kurortsbesök och på hösten 2002 stod Sveriges då modernaste spa-anläggning färdig som en oas mitt i hotellet.

Viktiga årtal:

1705 – öppnades den första källan

1727 – upptäcktes den nuvarande Gamla Källan som nu skulle bidra till brunnsliv i 147 år

1846 – byggdes den nuvarande brunnskällan, parkens äldsta byggnad. Brunnsgästerna bodde i Ronneby och färdades ut till brunnen för hälsobad och drickande av det järnhaltiga och nyttiga vattnet. 1859 uppgick besökarna till hela 1400 personer.

1873 – anlades brunnspark och brunnsskog, byggdes vackra trävillor, restauranger, badhus samt Brunnsblekan med logi för brunnsgästerna. Besöksantalet steg raskt och Ronneby Brunn blev landets ledande kurort.

1897 – stod det stora och imponerande brunnshotellet färdigt. Samtidigt tillkom den nuvarande brunnshallen, utan motstycke i sin art. Brunnslivet stod i sitt flor och gjorde staden Ronneby vida bekant för dess hälsosamma vatten och vackra omgivningar. Societetslivet blomstrade och 1907 inskrevs 2774 gäster varav 1192 i första klass.

1929 – hade brunnsdrickning blivit omodernt och Ronneby Helsobrunn AB gick i konkurs.

1959 – brann det stora ståtliga trähotellet ned till grunden.

1985 – tillkom en plantering av pingstliljor som formar texten ”FRED” till minne av en fredsresa jorden runt som startade i Ronneby.

1987 – firade Ronneby stad 600 år och en omfattande renovering av Brunnsparken genomförs under ledning av trädgårdsarkitekten Sven-Ingvar Andersson.

1996 – blev Brunnsparken byggnadsminne tack vare de historiska värden den besitter.

2000 – blev större delen av Skogen skyddsområde enligt Natura 2000

2002 – en helt ny spa-anläggning invigdes.

2003 – blev hela Finparken samt större delen av Brunnsskogen kulturreservat.

2005 – Brunnsparken blir utsedd till Sveriges vackraste park.

2013 – Brunnsparken blir utsedd till Sveriges mest inspirerande park.