Ring oss: 0457 - 750 00
Brunnsparken

Brunnsparken

Vald till en av Sveriges vackraste parker!

Brunnsparken i Sveriges Trädgård - Anrik källa till bättre hälsa
Ända sedan upptäckten av den friska källan 1705 har människor vallfärdat till Ronneby för att
"dricka brunn", koppla av och må bra.
Redan kring 1880 blev Brunnsparken landets mest besökta kurort, och i hjärtat av "Sveriges Trädgård", Blekinge, blomstrade societets- livet med allsköns munter förströelse och filosofiska promenader.
Idag är det vårt spa som borgar för fortsatta hälsobad.


I den syrerika parken, som har blivit kulturreservat och internationellt uppmärksammad för sin mångfald, arrangeras berikande temadagar och evenemang med stjärnartister.
I parkens bedårande växtlighet frodas väldoften, en levande naturkunskap och ett aktivt sällskapsliv med inriktning på motion, rekreation och leklust.
Brunnsparken blev vald till Sveriges vackraste park 2005.

Vad finns i Brunnsparken:
Brunnshallarna
Här kan du uppleva musik och underhållning och loppmarknaden lockar tusentals besökare varje söndag under sommarhalvåret. Brunnshallarna är en naturlig utgångspunkt för besöket i Brunnsparken.

Japanska trädgården
En av nyskapelserna i Brunnsparken. Träbroar över mönsterkrattat grus, som symboliserar vatten och stenar som representerar bergskedjor. Den japanska trädgården ger ett exotiskt, rogivande intryck och inbjuder till en stunds vila och meditation.

Doftträdgården
Som en glänta i Brunnsskogen uppenbarar sig en trädgård vars doft och sunintryck inte lämnar någon oberörd. Ljuvligt doftande blommor med varierande blomningstid under hela växtperioden. I Doftträdgården finner du 700 växter från 50 olika arter, omsorgsfullt utvalda för sin doft.

Brunnsvillorna
Villorna i Brunnsparken är kulturminnesmärkta och varsamt renoverade. Idag används de som kontors och utställningslokaler och även som studentbostäder.

Villa Gymnastiken
Har Blekinge Naturum sin utställning som är väl värd ett besök.

Italienska Villan
Har fått sitt namn efter den stil huset byggts i men är kanske mer känd som Direktörsvillan. En gång i tiden ett annex till brunnshotellet. Går idag att hyra till mindre angelägenheter för upp till 25 personer.

Villa Vera
Kommer inom kort att fyllas av en barnbutik. Här kommer även barnaktiviteter att äga rum.

De gamla badhusen
Inrymmer företagslokaler och i det gamla Brunnssjukhuset verkar idag Wienercaféet och Ronneby Vandrarhem.

Villa Vega
Här finns idag ett dialysföretag.

Läs mer om Ronneby Brunnspark
Badhus nr 1

Historik

Tre sekel av välbefinnande!

Det vackra och imponerande brunnshotellet stod färdigt 1897 efter en intensiv uppbyggnadstid då brunnspark, brunnsskog, brunnsvillor, restauranger och badhus anlagts och uppförts. Ronneby Brunn blev landets ledande kurort och den svenska och internationella societeten levde brunnsliv med hälsosamt vatten och vackra omgivningar.

1907 inskrevs 2774 gäster varav 1192 i första klass. 1940 blev brunnsdrickandet alltmer omodernt och anläggningen arrenderades ut till RESO som satsade på turismverksamhet. 1959 brann trähotellet ned till grunden och efter en omfattande återuppbyggnad stod ett nytt och mycket modernt brunnshotell klart 1961. 10 år senare anlades en spännande tillbyggnad av hotellet i senaste arkitekturstil på Silverberget. Balkongerna på Silver Hill kom sedan i mitten av 1990 talet att byggas in och rummen anpassades till en modern resortanläggning. Idag har det åter blivit modernt med kurortsbesök och på hösten 2002 stod Sveriges då modernaste spa-anläggning färdig som en oas mitt i hotellet.


Viktiga årtal:
1705
- öppnades den första källan

1727 - upptäcktes den nuvarande Gamla Källan som nu skulle bidra till brunnsliv i 147 år

1846 - byggdes den nuvarande brunnskällan, parkens äldsta byggnad. Brunnsgästerna bodde i Ronneby och färdades ut till brunnen för hälsobad och drickande av det järnhaltiga och nyttiga vattnet. 1859 uppgick besökarna till hela 1400 personer.

1873 - anlades brunnspark och brunnsskog, byggdes vackra trävillor, restauranger, badhus samt Brunnsblekan med logi för brunnsgästerna. Besöksantalet steg raskt och Ronneby Brunn blev landets ledande kurort.

1897 - stod det stora och imponerande brunnshotellet färdigt. Samtidigt tillkom den nuvarande brunnshallen, utan motstycke i sin art. Brunnslivet stod i sitt flor och gjorde staden Ronneby vida bekant för dess hälsosamma vatten och vackra omgivningar. Societetslivet blomstrade och 1907 inskrevs 2774 gäster varav 1192 i första klass.

1929 - hade brunnsdrickning blivit omodernt och Ronneby Helsobrunn AB gick i konkurs.

1959 - brann det stora ståtliga trähotellet ned till grunden.

1985 - tillkom en plantering av pingstliljor som formar texten "FRED" till minne av en fredsresa jorden runt som startade i Ronneby.

1987 - firade Ronneby stad 600 år och en omfattande renovering av Brunnsparken genomförs under ledning av trädgårdsarkitekten Sven-Ingvar Andersson.

1996 - blev Brunnsparken byggnadsminne tack vare de historiska värden den besitter.

2000 - blev större delen av Skogen skyddsområde enligt Natura 2000

2002 - en helt ny spa-anläggning invigdes.

2003 - blev hela Finparken samt större delen av Brunnsskogen kulturreservat.

2005 - Brunnsparken blir utsedd till Sveriges vackraste park.

2013 - Brunnsparken blir utsedd till Sveriges mest inspirerande park.
Facebook logo
Mailikon
Tripadvisor logo